Başkanın Mesajı

Gelişen dünyanın yeni konseptlerinde , tüm şirketlerin, küresel düşünüp, küresel olarak ortaklıklar, projeler ve aktif ticari alanlar geliştirmesi gerekmektedir.

SANTEKGROUP Madencilik Ticaret ve Limited Şirketi, yöneticilerinin uluslararası ticarette 35 yıllık birikimi ile yeni bir vizyon çizmek için tüm kalifiye kadrosuyla dünyaya açılmaktadır.

Avrupa, Asya ve Afrika ile Güney Amerika pazarlarındaki gerek ulusal gerek uluslararası tecrübemizle, yeni projeler üreterek dünyanın, daha adaletli, etik değerlere saygılı bir ticari anlayışla çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz firmaların büyümesini ve faaliyet alanlarını genişletmesini hedeflemekteyiz.

Beş kıtada çeşitli ülkelere yaptığımız ihracat ve ithalat ile dünya ticaretindeki globalleşmeye katkıda bulunuyoruz.
Maden, enerji, hammadde ve diğer sektörlerde de sürdürülebilirlik ilkeleriyle yeni projeleri hayata geçirmekte ve ülkeler arası ilişkileri geliştirmekte öncülük yapmaktayız.

Yaşanabilir ve daha müreffeh bir dünya için çalışıyoruz, çalışacağız.

Saygılarımla
Ercan ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı