Etik İlkelerimiz

Bütün ticari faaliyetlerimizde doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve adalet öncelikli onur değerlerimizdir.
• Mevcut tüm faaliyetlerimizde uluslararası yasalara uymayı ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığı hedef tutarak kendimize ve saygınlığımıza kutsalımız kabul ettik.

• Yurt içi ve yurt dışı çalışanlarımıza vaat edilen tüm özlük haklarını ve yasal haklarını korumak, işe alım, ücret ve yükselme süreçlerinde adil, tarafsız ve ayrımcılıktan arınmış bir şekilde insan onuruna ve kişilik haklarına uygun davranmaktır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder, kişisel gelişimleri için gerekli desteği gösterir, sosyal sorumluluk oluşumlarında gönüllü olmaları konusunda motivasyon sağlanır, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetmek etik ilkelerimiz arasındadır.

• SANTEK GROUP devamlılığına önem vererek ve hissedarlarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınmak, sürdürülebilir karlılığı amaçlayarak, finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket edip, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetmektir.

• Faaliyetlerimiz sırasında kişi ve kuruluşlara adil ve saygılı davranmak, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özeni göstererek, etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet ederek, haksız rekabetten kaçınmaktır.