Hakkımızda

Başkanın Mesajı
Gelişen dünyanın yeni konseptlerinde , tüm şirketlerin, küresel düşünüp, küresel olarak ortaklıklar, projeler ve aktif ticari alanlar geliştirmesi gerekmektedir.
SANTEKGROUP Madencilik Ticaret ve Limited Şirketi, yöneticilerinin uluslararası ticarette 35 yıllık birikimi ile yeni bir vizyon çizmek için tüm kalifiye kadrosuyla dünyaya açılmaktadır.
Avrupa, Asya ve Afrika ile Güney Amerika pazarlarındaki gerek ulusal gerek uluslararası tecrübemizle, yeni projeler üreterek dünyanın, daha adaletli, etik değerlere saygılı bir ticari anlayışla çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz firmaların büyümesini ve faaliyet alanlarını genişletmesini hedeflemekteyiz.
Beş kıtada çeşitli ülkelere yaptığımız ihracat ve ithalat ile dünya ticaretindeki globalleşmeye katkıda bulunuyoruz.
Maden, enerji, hammadde ve diğer sektörlerde de sürdürülebilirlik ilkeleriyle yeni projeleri hayata geçirmekte ve ülkeler arası ilişkileri geliştirmekte öncülük yapmaktayız.
Yaşanabilir ve daha müreffeh bir dünya için çalışıyoruz, çalışacağız.
Saygılarımla
Ercan ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Vizyonumuz;
Toplam kalite felsefi görüşünü benimsemiş standarttı yüksek teknolojik gelişmeleri takip eden her türlü motivasyona açık kendisini sürekli güncelleyerek yenileyen güçlendiren, çağın gereksinimlerine uyum sağlayan faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde öncü, ülkemize çevreye ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek ve geleceğe aydınlık görüşle bakan kendinden sonraki jenerasyona aynı kurumsallıkta öncü ve lider bir şirket bırakmaktır.

Misyonumuz;
Tüm ticari faaliyetlerimiz sırasında çevreye zarar vermeden, çevre dostu teknolojiler kullanmayı ve bunların yaygınlaştırılmasını da teşvik etmektir.
Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve diğer ülke partnerlerimiz profesyonel hizmetimizden dolayı bize güvenmektedirler. Bu nedenle her platformda itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışır, hizmetlerimizde, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde hareket etmek esas amacımızdır.
Hiç bir zaman yasal olmayan bir ödeme içerisinde doğrudan ve dolaylı olarak bulunmamayı , tüm çalışanlarımızın tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan veya olmayan doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaatin hediye yasağı olduğunu, vazifesi sebebi ile çıkar sağlamamak ve çıkar çatışmasına girmemek temel ilkemizdir. İş ilişkilerinin kişiselleştirilmeden yürütülmesini, iş atmosferini olumsuz etkileyen kişisel düşmanlık ya da sürtüşmeye varan ilişkilerin reddini, Kamu görevlileri, müşteriler, iş ortakları , tedarikçiler ile ilişkilerde nezaket ve saygı kurallarına uygun davranmayı sağlamaktır.

Etik İlkelerimiz
• Bütün ticari faaliyetlerimizde doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve adalet öncelikli onur değerlerimizdir.
• Mevcut tüm faaliyetlerimizde uluslararası yasalara uymayı ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığı hedef tutarak kendimize ve saygınlığımıza kutsalımız kabul ettik.
• Yurt içi ve yurt dışı çalışanlarımıza vaat edilen tüm özlük haklarını ve yasal haklarını korumak, işe alım, ücret ve yükselme süreçlerinde adil, tarafsız ve ayrımcılıktan arınmış bir şekilde insan onuruna ve kişilik haklarına uygun davranmaktır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder, kişisel gelişimleri için gerekli desteği gösterir, sosyal sorumluluk oluşumlarında gönüllü olmaları konusunda motivasyon sağlanır, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetmek etik ilkelerimiz arasındadır.
• SANTEKGROUP nin devamlılığına önem vererek ve hissedarlarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınmak, sürdürülebilir karlılığı amaçlayarak, finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket edip, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetmektir.
• Faaliyetlerimiz sırasında kişi ve kuruluşlara adil ve saygılı davranmak, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özeni göstererek, etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet ederek, haksız rekabetten kaçınmaktır.